Bẩm sinh tôi là kẻ trộm

08:38 05/06/2020

Cục trưởng thích hát và rất hay đi hát. Thông thường có người mời Cục trưởng đi ăn, ăn xong rồi đi hát. Đến phòng hát mọi người để Cục trưởng hát trước, Cục trưởng cũng không khách khí lập tức chọn ngay bài “Trời sinh tôi là kẻ trộm” và Cục trưởng cầm micro hát ngay: “Tôi là tên trộm bẩm sinh, gặp đàn ông tôi muốn ăn trộm tiền, gặp phụ nữ tôi muốn ăn trộm tình...”.

Ý kiến bạn đọc