Anh em họ

09:09 31/08/2019

Chả biết có chuyện gì mà khoảng chín giờ tối, nhà Tần Cối ầm ĩ cả lên. Hàng xóm hóng sang nghe tiếng được tiếng mất. Không nghe thấy vợ con lão nói gì, chỉ tiếng lão oang oang át cả tiếng đài truyền thanh của xã đang phát bản tin đột xuất nhắc nhở bà con ra đồng trừ sâu diệt chuột bảo vệ dàn lúa hè thu

Ý kiến bạn đọc