Ăn miếng trả miếng

08:03 03/01/2018

Tôi xưa nay làm việc có tình có lý, nhưng những việc không nắm rõ thường làm cho tôi bận tâm. Mỗi một người đều phải chịu hậu quả những việc mình làm, đó là vì sao tôi lại theo dõi Nelson. 

Ý kiến bạn đọc