Ai thanh toán đây?

08:05 03/07/2020

Cục trưởng Đồng dẫn một đoàn tùy tùng ra bên ngoài khảo sát thực địa, khi đi qua một thành phố tỉnh bạn thì đúng đến giờ ăn cơm trưa. Mọi người hỏi Cục trưởng nên ăn cơm ở đâu thì Cục trưởng cười rất tươi trả lời: “Đã đến đây thì chúng ta không phải móc hầu bao đâu, tôi gọi một cuộc là có người đến bao chúng ta cả ăn và chơi”.

Ý kiến bạn đọc