Ai làm ra điệu sử rầu?

07:59 15/01/2020

Lụa không nhớ đã mấy lần sắm vai Thị Kính. Vai diễn mẫu mực đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu thế hệ khán giả. Vai diễn của một thời gió mưa được truyền từ cụ nội cho bà nội, cho mẹ và bây giờ cho Lụa. Dù Lụa sắm vai một lần, hai lần hay trăm lần đi chăng nữa thì cảm xúc của nhân vật vẫn nguyên vẹn như thế...

Ý kiến bạn đọc