Ai dũng cảm nhất

07:54 17/12/2018

Một ngày, ba vị tướng của Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ cùng tụ họp với nhau. Họ bàn với nhau nhiều chuyện và cuối cùng tranh luận về quân đội của ai ưu tú và binh sĩ của ai dũng cảm nhất.

Ý kiến bạn đọc