Tĩnh tại và chuyển vần

08:00 29/03/2019

Đọc tập thơ "Trong tĩnh tại & 100 sát na" của Lê Thành Nghị, NXB Hội Nhà văn - quý 4/2018.

Ý kiến bạn đọc