Đổi mới, làm mới thơ

08:00 23/11/2015

Mấy năm gần đây, nhiều bài viết nói về đổi mới, cách tân, hiện đại, hay hậu hiện đại gì đó trong thơ. Cộng đồng mạng cũng có nhiều bài khen, chê, phê phán, hay giễu cợt vấn đề này. Từ đây người ta còn suy ra chuyện này, chuyện khác nữa. 

Ý kiến bạn đọc