"Đào hoa mộng ký" tác phẩm viết tiếp "Truyện Kiều"

08:00 05/12/2015

Các nhà nghiên cứu của Viện Hán Nôm trong bộ sách "Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam" đã xác định trong thời trung đại, Việt Nam có tổng cộng 37 tiểu thuyết viết bằng chữ Hán. Trong đó có một hiện tượng văn học kỳ thú: Tác phẩm "Đào hoa mộng ký" do Tiên Phong Liên Đình soạn, Lê Bỉnh Đức đề thơ, Tương Giang Mai Cát Phủ đề từ và viết những phần bình luận. Văn bản còn lại ghi rõ đây là tác phẩm "Đào hoa mộng ký tục Đoạn trường tân thanh", tức là tác phẩm này viết nối tiếp "Truyện Kiều" của đại thi hào Nguyễn Du.

Ý kiến bạn đọc