Vòng tròn với Vũ Từ Trang

08:14 24/06/2011

Nhân đọc "những vòng tròn không đồng tâm" của nhà thơ Vũ Từ Trang - NXB Hội Nhà văn, 2010.

Ý kiến bạn đọc