Viết về quê hương

08:17 07/03/2020

Có những người rất may mắn, họ sinh ra ở những vùng đất có nhiều chuyện lí thú, chỉ cần chép lại những chuyện ấy một cách khéo léo đã đủ hấp dẫn và có thể gây dựng tên tuổi. Quê hương đôi khi cho nhà văn những nguyên liệu “vàng ròng” mà không cần chế tác quá nhiều đã trở thành sản phẩm văn học giá trị.

Ý kiến bạn đọc