Viết cho người nằm xuống

08:00 30/07/2015

Thường khi một người mãn hạn ở cõi tạm được về cõi vĩnh hằng. Người đi đã đành người đi, còn người ở lại tiếc thương người ra đi nên kẻ thì ngậm ngùi khóc thương nuốt lệ vào lòng, người không giấu nổi cảm xúc thì khóc toáng lên, còn người nhiều chữ nghĩa thì viết ra giấy, phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Ý kiến bạn đọc