Từ việc gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên rút toàn bộ tác phẩm khỏi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam:

Vì sao nhiều nỗi băn khoăn?

08:51 21/04/2018

Vừa qua, thông tin gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên rút toàn bộ tác phẩm của cố nhạc sĩ khỏi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã thực sự khiến dư luận quan tâm. Đáng chú ý, đây không phải là nhạc sĩ đầu tiên xin rút khỏi "sự bảo vệ" của VCPMC. 

Ý kiến bạn đọc