Vì sao “Đàn ông chớ kể Phan Trần”…?

08:19 12/10/2019

Ca dao có câu: “Đàn ông chớ kể Phan Trần/ Đàn bà chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều”. Cũng có câu: “Đàn bầu ai gẩy nấy nghe/ Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”. Câu sau dễ hiểu hơn: tiếng đàn bầu hay nhưng buồn, xa vắng, “con gái” sống thiên về cảm xúc, “nhẹ dạ” nên nghe đàn bầu dễ xao động mà dẫn đến bị lợi dụng, hơn nữa cái buồn của tiếng đàn “ám” vào người rồi cả đời sẽ khổ…

Ý kiến bạn đọc