Vẻ đẹp về sự sinh tồn khốc liệt nơi cung cấm

09:03 12/07/2019

Nhân đọc "Từ Dụ thái hậu" Tiểu thuyết của nhà văn Trần Thùy Mai. NXB Phụ nữ, 2019.

Ý kiến bạn đọc