Vài ý kiến nhỏ với Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Vương

08:00 05/01/2016

Đọc bài "Phê phán cần sự hiểu biết", dưới có một đoạn ngắn nêu ý kiến của Giáo sư Nguyễn Khắc Phi trong Văn nghệ Công an số 266 ngày 3-12-2015, tôi đoán quý báo muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc thảo luận chung quanh bản dịch bài "Nam quốc sơn hà" trong sách Ngữ văn 7. Đoán vậy và tự thấy cái "sự hiểu biết" của mình hạn chế lắm, song có cái gì đó cứ thôi 

Ý kiến bạn đọc