Từ thông điệp chữ A

07:17 23/04/2020

Với 3 hashtag (thẻ thông điệp) #autism, #awareness và #a365, chương trình thiện nguyện dành cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam đã tạo nên sóng thực sự trên mạng xã hội. Sóng ở đây có hai lớp nghĩa. Thứ nhất là làn sóng ủng hộ, chia sẻ dù thực sự giá trị khoản tiền tài trợ dự án vì trẻ tự kỷ không lớn (200 triệu đồng). 

Ý kiến bạn đọc