Tứ mã nan truy

08:18 01/12/2017

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy", câu ngạn ngữ ấy, cùng câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói", vốn dĩ đã quá quen thuộc đối với chúng ta. Nó nhắc nhở về một ý thức trách nhiệm của người phát ngôn, bởi điều ta nói ra nhiều khi ảnh hưởng rất lớn đến những người khác. Và đặc biệt, ở thời đại mạng xã hội tạo ra một kênh biểu đạt tự do như hôm nay, những nhắc nhở về ý thức trách nhiệm như kể trên lại càng cần được khắc cốt ghi tâm nhiều hơn.

Ý kiến bạn đọc