Từ điển khái niệm ngôn ngữ học - một ấn phẩm quý

08:01 14/01/2017

Sáu năm sau chuyên khảo “777 khái niệm ngôn ngữ học” xuất bản năm 2010, GS Nguyễn Thiện Giáp tiếp tục giới thiệu với giới ngôn ngữ học và công chúng công trình "Từ điển khái niệm ngôn ngữ học" do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ấn hành tháng 11 năm 2016.

Ý kiến bạn đọc