“Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong lĩnh vực văn học nghệ thuật

08:01 24/03/2017

Từ trước tới nay, lĩnh vực văn học nghệ thuật luôn được tất cả các chính thể quan tâm, bởi đây thể hiện rõ vấn đề tinh thần, tư tưởng, là "hàn thử biểu" nhạy cảm nhất của bầu "khí hậu xã hội". 

Ý kiến bạn đọc