Từ bài thơ mở đầu phong trào thơ mới

08:01 25/03/2019

Từ trước đến nay, vì quá mê Hoài Thanh với "Thi nhân Việt Nam" nên tôi vẫn cho rằng thi sỹ Tản Đà là người mở đầu cho phong trào Thơ Mới khi đọc những dòng Hoài Thanh viết về cụ Tản Đà trong "Thi nhân Việt Nam": “ ...Tiên sinh đã dạo những bản đàn mở đầu cho một cuộc hòa nhạc tân kỳ đang sắp sửa ...”.

Ý kiến bạn đọc