Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765 -2015)

Trở lại “nét ngài nở nang” của Thúy Vân và tiếng nghệ Tĩnh trong “Truyện Kiều”

08:19 23/07/2015

Những người thích tìm hiểu "Truyện Kiều" đều biết rằng, cuộc tranh cãi về "nét ngài" của Thúy Vân của các học giả ngót hai trăm năm qua bất phân thắng bại, cũng giống như cuộc tranh cãi cào cào, châu chấu hay tôm và tép. Kết cục thì không ai chịu ai, mỗi người cứ giữ nguyên ý kiến của mình trước khi vào cuộc tranh luận.

Ý kiến bạn đọc