Đọc “Ngôi nhà xưa”, tập truyện của Nguyễn Hoàng Sơn, NXB Kim Đồng, 2016

Trở lại "Ngôi nhà xưa" cùng Nguyễn Hoàng Sơn

08:07 25/05/2018

Nguyễn Hoàng Sơn là nhà thơ viết cho thiếu nhi thuộc hàng cao thủ. Anh cũng là nhà phê bình với hai tập dày dặn, ẵm giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Khi nghỉ hưu, anh lại chuyển sang văn xuôi. “Ngôi nhà xưa” có thể coi là tập truyện thành công của anh ở lĩnh vực mới mẻ này.

Ý kiến bạn đọc