Tĩnh lặng để suy ngẫm

18:18 16/07/2020

Tất cả chúng ta đang thực sự nếm trải một cuộc sống trong đại dịch toàn cầu. Có thể nói trong nếm trải lần này, khó có ai không ít nhất một lần nghĩ đến sinh tử, nghĩa là sự sống và cái chết.

Ý kiến bạn đọc