Kỷ niệm 250 ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du (1765-2015)

Tính hiện đại trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du

08:00 03/12/2015

Lâu nay, việc bàn luận về thân thế, sự nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du đã trở thành nguồn cảm hứng lớn của không chỉ các bậc thức giả, mà còn ở cả những bạn đọc bình thường; người ta đã trầm trồ về thi hào và thi phẩm của Cụ ở các hội trường - diễn đàn lớn đã đành, mà còn ở cả những khi xẩm tối lúc tàn canh, như ngẫu hứng, hết sức say sưa.

Ý kiến bạn đọc