Tìm lại tiếng hát ru

08:00 18/08/2015

Hát ru là loại dân ca phổ biến ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Riêng Việt Nam mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, mỗi địa phương lại có giọng điệu hát ru riêng biệt: Hát ru vùng đồng bằng Bắc bộ, hát ru Huế, hát ru Nam bộ, Trung bộ, hát ru Tây Nguyên, hát ru các dân tộc thiểu số miền Đông Bắc, Tây Bắc, hát ru Thanh Nghệ Tĩnh v.v...

Ý kiến bạn đọc