Kỷ niệm 200 năm ngày mất Đại thi hào Nguyễn Du (16/9/1820 - 16/9/ 2020)

Tiếng thơ lay động cõi người...

14:49 17/09/2020

Năm 2020 kỷ niệm 255 năm ngày sinh và tưởng niệm 200 năm ngày mất đại thi hào Nguyễn Du, ta lại nhớ đến bài thơ "Kính gửi cụ Nguyễn Du" của nhà thơ Tố Hữu viết năm 1965, khi nhà thơ vào tuyến lửa Quân khu IV.

Ý kiến bạn đọc