Thời đã qua và chuyện… chưa xa

15:40 29/10/2007

Tên tuổi nhà phê bình văn học, nhà báo Thiếu Sơn (1908- 1978) thường được gắn với một sự kiện mà sách giáo khoa miền Bắc một thời vẫn hay nhắc tới: ấy là cuộc tranh luận nảy lửa xung quanh vấn đề “nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh” mà ông là người mở màn bằng bài báo “Hai cái quan niệm về văn học” (đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy số ra ngày 16/2/1935).

Ý kiến bạn đọc