Nhà báo với lý luận, phê bình sân khấu:

Thiếu kiến thức và bề dày kinh nghiệm

08:01 22/01/2018

Lý luận phê bình (LLPB) là một lĩnh vực rất khó trong văn hóa nghệ thuật nói chung, sân khấu nói riêng. Lý luận phê bình là sự sáng tạo trên cơ sở của những sáng tạo. Nếu không có sáng tạo của những tác giả, không có đời sống văn hóa nghệ thuật thì khó có thể có lý luận phê bình. 

Ý kiến bạn đọc