“Thánh Tông dị thảo” và những bài học cho hôm nay

07:51 01/04/2019

Lê Thánh Tông (1442-1497) không chỉ là một vị vua hiền mà còn là một nhà văn, nhà thơ tài năng. Ông có công đưa chế độ phong kiến thời Lê phát triển cực thịnh bằng nhiều chính sách tích cực, ở phương diện văn hoá là thúc đẩy sự học, khuyến khích sáng tác văn chương, sưu tầm, bổ cứu các di sản văn hoá...

Ý kiến bạn đọc