Đọc "Hà Nội văn chương từ một góc nhìn" của Vũ Nho, NXB Hội Nhà văn, 2019

Thấm đậm một tình yêu Hà Nội

10:51 05/09/2019

Tôi nghĩ, cần nói ngay đôi điều để bạn đọc hình dung chung về tác phẩm mới của nhà văn Vũ Nho. Trước tiên phải nói về thể loại của công trình mới xuất bản - "HÀ NỘI VĂN CHƯƠNG TỪ MỘT GÓC NHÌN" - của ông. Theo tôi, nó là cuốn sách thuộc dòng "tạp kỹ" (gồm tiểu luận, phê bình, đối thoại, biên soạn, sáng tác thơ).

Ý kiến bạn đọc