Trao đổi

Tên cơ quan chưa… chuẩn

08:00 21/12/2015

Tên các cơ quan, đoàn thể hoặc bất cứ một tổ chức, đơn vị nào cũng phải đạt được hai yêu cầu như sau: Trước hết, phải thâu tóm được đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu về nhiệm vụ, chức năng để người ta biết được hoạt động chính của chủ thể. Ví dụ Tổng cục Thống kê là cơ quan chuyên lo xác định, thống kê những số liệu liên quan đến các ngành trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế. Tổng cục Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước về du lịch. Trường Đại học Sư phạm là trường đại học chuyên đào tạo ra giáo viên - những người sẽ làm nghề sư phạm sau khi tốt nghiệp… 

Ý kiến bạn đọc