Tây Nguyên mùa nắng đỏ

08:16 20/04/2015

Tháng 3 chúng tôi lên Tây Nguyên mang theo âm hưởng câu hát: "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi ra sông hút nước". Trong ký ức của tôi Tây Nguyên hiện ra hùng vĩ và huyền thoại qua những trường ca Đam San, Xinh Nhã, qua hình ảnh Anh hùng Núp sừng sững, qua bóng cây Kơ Nia: "Rễ mày uống nước đâu - uống nước nguồn miền Bắc". Tây Nguyên - mái nhà rông như lưỡi rìu tạc lên trời xanh. Tây Nguyên - ché rượu cần ta uống rượu hay ta uống lửa? Tây Nguyên - giàn cồng chiêng lung liêng, tiếng suối trầm hùng ngập núi.

Ý kiến bạn đọc