Tản văn thời thượng

14:02 23/10/2020

Nói thật là tôi ít đọc tản văn vì có lúc cho rằng nó là thể loại “nhẹ kí”, tôi thích đọc tiểu thuyết và truyện ngắn hơn. Nhưng gần đây đọc một số quyển tản văn, tôi đã có những thay đổi nhất định. Tôi thấy tản văn có những ưu thế nhất định trong một thời thế ưa sự nhẹ nhàng và mọi người luôn trong tình trạng bận rộn.

Ý kiến bạn đọc