Đọc "Tơ trời chùng chình đón đợi" của Vũ Từ Trang, NXB Hội Nhà văn, 2019

Tấm lòng nhà văn với bạn văn

17:34 13/09/2019

Tôi đã đọc "Tơ trời chùng chình đón đợi", tập chân dung văn học thứ năm, của Vũ Từ Trang. Đọc một mạch. Cái gì đã cuốn hút tôi hơn những tập chân dung văn học khác, mà tôi đã đọc? Đó chính là cảm xúc, là tình cảm của người viết đối với những nhà văn mà tác giả khắc họa.

Ý kiến bạn đọc