Tầm đón đợi

16:01 24/09/2020

"Tầm đón đợi" là một thuật ngữ của văn học mà khi ít nhiều đã hiểu nó thì cả người viết, người đọc sẽ giải quyết được những vấn đề rất cơ bản của việc đọc và viết.

Ý kiến bạn đọc