Sức mạnh của văn học

12:52 19/11/2020

Lâu nay vẫn có người nghi ngờ về giá trị thực tế của văn học, rằng nó không giúp ích hoặc tác động đến cuộc sống, nhưng tôi sẽ đưa những ví dụ thuyết phục để chứng minh rằng văn học có những sức mạnh và ảnh hưởng đến đời sống, đôi khi là rất lớn.

Ý kiến bạn đọc