Sự trưởng thành của đọc

08:10 27/03/2020

Đọc cũng cần sự trưởng thành ư? Tất nhiên, nó cũng là một kĩ năng như muôn vàn kĩ năng khác của đời sống, nhất là với những người làm việc với chữ nghĩa và các văn bản.

Ý kiến bạn đọc