Sự huyền diệu của âm nhạc

08:00 03/02/2015

Trong chiến tranh người ta tấn công quân địch bằng quân sự, chính trị... và cả đánh vào lòng người - tâm công - ở phương diện này thì âm nhạc là một vũ khí lợi hại...

Ý kiến bạn đọc