Sử dụng ngôn ngữ truyền thống đại chúng vẫn sai nhiều

08:04 26/11/2016

Ngày 5 -11 vừa qua một cuộc hội thảo lớn cấp quốc gia được tổ chức nhằm giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Ngay sau đó nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đưa tin, bài, trao đổi, phỏng vấn các nhà chuyên môn về việc sử dụng tiếng Việt trong công tác báo chí. Chứng tỏ vấn đề này đã quá bức xúc không thể chậm trễ hơn... 

Ý kiến bạn đọc