Sau gỡ bỏ“lệnh cấm” là gì?

08:29 20/04/2017

Trong vòng một tháng, hai lệnh “cấm” ở ngạch văn hoá đã phải dỡ bỏ, vì sức ép từ dư luận, dẫn tới việc cơ quan quản lý cấp trên phải gửi công văn khẩn cấp để giải quyết. Có thể chúng ta sẽ còn phải bàn nhiều đến khả năng của các cán bộ quản lý văn hoá hôm nay, đặc biệt trong việc nhận định vấn đề và ban hành văn bản pháp quy, nhưng chúng ta còn có một việc phải bàn luận nhiều hơn liên quan đến một công tác vô cùng quan trọng: kiểm duyệt nhà nước trong quản lý văn hoá.

Ý kiến bạn đọc