Sách về Hoàng Nghị Đại vương: Những sai lệch lịch sử

07:45 09/04/2017

Cuốn sách Hoằng Nghị đại vương có nội dung sai lệch về lịch sử. Cụ thể là về bố đẻ của Thái sư Trần Thủ Độ (1194 – 1264), người có công lao lớn nhất trong việc sáng lập nhà Trần. 

Ý kiến bạn đọc