Sách thật khó “bật” sách giả?

16:15 02/11/2007

Một số báo đã có bài đi sâu phân tích cuộc chiến cam go giữa sách thật và sách lậu hiện nay. Đây đó còn có ý kiến cho rằng, việc sách lậu hoành hành cũng là để "bù đắp" phần sách thật chưa làm được, phần sách thật bỏ trống trận địa. Thậm chí, có ý kiến thẳng toẹt rằng, sách lậu cũng góp phần... truyền tải những kiến thức, sáng tạo từ tác giả tới người đọc.

Ý kiến bạn đọc