Rào cản lớn nhất

13:14 17/03/2016

Gần đây, sự ra đời của Hiệp hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) đã tạo ra một bất ngờ khá lớn đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với những người vốn khá thụ động, luôn cho rằng để thành lập hội, đoàn ở Việt Nam là một điều bất khả. Sự ra đời kịp thời ấy của APPA đã chứng minh rằng, chính các cộng đồng chuyên nghiệp đông đảo mới đang chậm chân chứ không phải khung pháp luật đang cứng nhắc đối với việc cho thành lập các hội, đoàn.

Ý kiến bạn đọc