Phú – thể loại một đi không trở lại?

07:44 24/08/2019

Thể Phú rất phát triển trong thời trung đại, đến mức Nhà nước phong kiến đưa vào chương trình thi cử để tuyển chọn nhân tài. Sĩ tử đi thi tối thiểu phải thuộc “thiên thi, bách phú, văn sách ngũ thập” (nghìn bài thơ, trăm bài phú, năm mươi bài văn sách) mới có thể làm được bài.

Ý kiến bạn đọc