Xung quanh đề xuất cải cách chữ viết quốc ngữ: Phê phán và phản biện đúng đắn

08:30 04/12/2017

Việc PGS.TS Bùi Hiền công bố đề xuất cải cách chữ viết quốc ngữ (trong cuốn "Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế thuộc cuốn sách Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển" do NXB Dân Trí ấn hành) đã tạo nên một làn sóng thực sự trên mạng xã hội...

Ý kiến bạn đọc