“Nợ đọng” lòng tin

08:17 01/07/2016

Chúng ta thường nghe Nhà nước đang tập trung giải quyết "nợ đọng", "nợ xấu" trong lĩnh vực ngân hàng, trong hoạt động của các doanh nghiệp, trong sử dụng quĩ công… Khoản nợ nào cũng quan trọng vì nó có liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó có một khoản nợ đọng thiết tưởng cũng cần phải hết sức quan tâm giải quyết, đó là nợ đọng về... lòng tin. Khoản nợ này cũng rất quan trọng liên quan đến vấn đề an sinh xã hội.

Ý kiến bạn đọc