(Đọc “Hùng binh”, tiểu thuyết lịch sử của Đặng Ngọc Hưng”, NXB Trẻ, 2018)

Những người anh hùng trên biển cả

11:03 06/11/2020

“Hùng binh” của Đặng Ngọc Hưng góp thêm vào dòng tiểu thuyết lịch sử một bằng chứng sinh động về trách nhiệm công dân của nhà văn trước yêu cầu của đời sống. Lòng yêu nước không độc quyền, đó là “sợi chỉ đỏ”, là “cấu tứ” của tác phẩm của một cây bút trẻ thế hệ 7X hiện đang được xem là “chủ lực quân” của đội ngũ sáng tác hùng hậu.

Ý kiến bạn đọc