Nhìn nhận và xử lý công sản như một giá trị văn hóa nhân văn

08:04 17/04/2017

Sự bất cập, mơ hồ trong nhận thức về giá trị công sản và những sơ hở trong quản lý công sản đã dẫn đến tình trạng các công ty, các nhóm lợi ích ngang nhiên chiếm đoạt công sản trên toàn thế giới. Các công ty và các nhóm lợi ích không chỉ chiếm đoạt hạ tầng, luật lệ, thị trường chứng khoán, các phương tiện truyền thông  theo nhiều cách, mà còn chiếm đoạt tâm trí xã hội với tư cách một tài sản công bằng quảng cáo tiếp thị vô hạn độ, gây ra nhiều vấn nạn xã hội, nhân văn.

Ý kiến bạn đọc