Nhiều sai sót trong một cuốn sách tiểu sử

09:02 01/03/2020

Cuốn sách “Lê Quang Đạo tiểu sử” do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật phát hành năm 2018, thuộc Chương trình sưu tầm tài liệu; viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và Cách mạng Việt Nam, có quá nhiều sai sót.

Ý kiến bạn đọc